Opis oferty

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest to badanie będące opisem i interpretacją mechanizmów funkcjonowania określonej osoby. Dokonuje się jej za pomocą dobranych indywidualnie do pacjenta narzędzi psychologicznych. Przedmiotem diagnozy jest całość funkcjonowania psychicznego np. osobowość bądź inteligencja. Może to być także tylko jego element jak doświadczania stresu i radzenia sobie z nim, dominujące potrzeby, systemy motywacyjne czy kreatywność.